Zpracování závěrečných zpráv projektů

20.12.2021

Řada projektů v rámci výzvy Šablony II končí 28. 2. 2022. Doporučujeme všem řešitelům projektu příliš neotálet se zpracováním závěrečné zprávy, protože v březnu a dubnu hrozí přetížení monitorovacího systému.

Velkou administrativní zátěž představuje při zpracování závěrečných zpráv vykazování vzdělávání, protože mnoho pedagogů absolvovalo semináře v online formě. Připomínáme, že každou účast je nutné kromě osvědčení doložit tzv. snímkem obrazovky. Pokud je to možné, připravte si tuto dokumentaci s předstihem. Našim klientům doporučujeme, aby nás během ledna kontaktovali, abychom byli schopni společně podklady pro závěrečnou zprávu připravit. Nenechávejte přípravu zprávy na poslední chvíli.