Zrušení seminářů

12.10.2020

Na základě nových vládních nařízení jsme bohužel nuceni s platností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. zrušit otevřené semináře pořádané na půdě naší agentury.

Dle tohoto nařízení "...se zakazuje pořádat hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele..." Znamená to, že nemůžeme pořádat seminář pro pedagogy z různých škol. Semináře pořádané na půdě škol zatím rušit nemusíme a budeme v nich pokračovat.

I přes veškerá přísná hygienická opatření, která jsme v minulém týdnu zavedli, je tato podmínka v tuto chvíli nepřekročitelná. Proto pracujeme na změně harmonogramu seminářů a na přípravě vzdělávání on-line formou.

Prosíme, sledujte naše webové stránky, kde budeme informace o připravovaném vzdělávání průběžně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.