Další informace a formuláře pro logopedický tábor

Základní informace pro rodiče - co s sebou, jaké doklady, vybavení apod.

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte