TERMÍN: 17. až 21. 7. 2023, od 8.00 do 16.00 hod.

Pro děti od 4 do 7 let.

Místo konání: Tábor bude probíhat v Liberci na Základní škole a Mateřské škole Barvířská, Liberec, Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7

Logopedický program zajišťuje speciální pedagog - logoped a odborný pedagogický tým. Vše probíhá formou hry a zábavy.

PROGRAM:

  • každodenní individuální logopedická terapie s logopedem
  • aktivity na podporu jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby
  • aktivity zaměřené na rytmizaci slov, říkanky, písničky
  • skupinové pohybové hry
  • cvičení s prvky dětské jógy
  • každý den doprovodný program - např. ZOO Liberec, EKOPark Liberec, dětské hřiště Nisa park Vratislavice ad.

CENA: 3.990 Kč

CENA ZAHRNUJE: celodenní pobyt od 8.00 do 16.00 hod., oběd, pitný režim, logopedický program, logopedické pomůcky a materiály

PŘIHLÁŠKY:
Bc. Jitka Kovářová, Michaela Gambová (email: tabor@agenturaamos.cz, tel.: +420 723 904 599, +420 775 995 353)

Kapacita tábora je již plně obsazena. Není možné se přihlašovat.