Metodické návody Šablony OP JAK 
 pro SŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro střední školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Metodické materiály jsou přiložny v našich oblíbených balíčcích. Nově je aktualizován formulář pro vykazování Inovativního vzdělávání žáků v SŠ.

1.III/1 Školní asistent SŠ 

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce ŠA.

1.III/2 Školní speciální pedagog SŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce speciálního pedagoga.

1.III/3 Školní psycholog SŠ

Základní informace o zařazení školního psychologa do života školy a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykzování práce ŠP.

1.III/4 Sociální pedagog SŠ

Základní informace o zařazení sociálního pedagoga do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce sociálního pedagoga.

1.III/5 Kariérový poradce SŠ

Základní informace o zařazení kariérového poradce do života školy a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce kariérového poradce.

1.III/6 Dvojjazyčný asistent SŠ

Základní informace o zařazení dvojjazyčného asistenta do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce dvojjazyčného asistenta.

1.III/7 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Základní informace o zařazení koordinátora do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce koordinátora spolupráce.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci vzdělávání, témata, ve kterých bude vzdělávání probíhat a jak vzdělávání vvkazovat.

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci spolupráce, témata a formy, ve kterých bude spolupráce probíhat, formulář pro evidenci aktivity a návod, jak financovat spolupráci pedagogů.

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Inovativní vzdělávání žáků v SŠ nahrazuje dosavadní rozvojové aktivity v SŠ (kluby, doučování, projektový den apod.) a nabízí další možnosti práce s žáky. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat.

1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

Aktivita reaguje na stále rostoucí počty žáků s odlišným mateřským jazykem ve středních školách. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat.

1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

Dříve oddělené aktivity byly v těchto šablonách integrovány pod jednu šablonu.


Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.