Metodické návody Šablony OP JAK 
 pro ZŠ (a ŠD)

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro základní školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Metodické materiály jsou přiloženy v našich oblíbených balíčcích. Nově je aktualizován formulář pro vykazování Inovativního vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD/ŠK.

1.II/1 Školní asistent ZŠ 

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce ŠA.

1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce speciálního pedagoga.

1.II/3 Školní psycholog ZŠ

Základní informace o zařazení školního psychologa do života školy a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce školního psychologa.

1.II/4 Sociální pedagog ZŠ

Základní informace o zařazení sociálního pedagoga do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce sociálního pedagoga.

1.II/5 Kariérový poradce ZŠ

Základní informace o zařazení kariérového poradce do života školy a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce kariérového poradce.

1.II/6 Dvojjazyčný asistent ZŠ

Základní informace o zařazení dvojjazyčného asistenta do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce dvojjazyčného asistenta.

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci vzdělávání, témata, ve kterých bude vzdělávání probíhat a jak vzdělávání vvkazovat.

1.II/8 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci spolupráce, témata a formy, ve kterých bude spolupráce probíhat, formulář pro evidenci aktivity a návod, jak financovat spolupráci pedagogů.

1.II/9 Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ nahrazuje dosavadní rozvojové aktivity v ZŠ (kluby doučování, využití ICT ve výuce, projektový den apod.) a nabízí další možnosti práce s žáky. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat. 

1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

Aktivita reaguje na stále rostoucí počty dětí s odlišným mateřským jazykem v základních školách. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat.

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Dříve oddělené aktivity byly v těchto šablonách integrovány pod jednu šablonu. V balíčku najdete návod, jak aktivitu vykazovat, financovat a prezenční listiny pro setkávání.

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ŠD/ŠK


V tomto balíčku najdete informaci o organizaci vzdělávání, témata, ve kterých bude vzdělávání probíhat a jak vzdělávání vvkazovat.

1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci spolupráce, témata a formy, ve kterých bude spolupráce probíhat, formulář pro evidenci aktivity a návod, jak financovat spolupráci pedagogů.

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Inovativní vzdělávání dětí v ŠD nahrazuje dosavadní rozvojové aktivity v ZŠ (kluby, projektový den apod.) a nabízí další možnosti práce s dětmi. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat.


Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.