Metodické návody šablony II pro MŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

2.I/5 Chůva - personální podpora MŠ 

Základní informace o zařazení chůvy do života mateřské školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

V tomto dokumentu najdete návrh, jak je možné financovat supervizora v mateřské škole.

2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat sdílení zkušeností pedagogů v mateřské škole.

2.I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí

V tomto dokumentu najdete návrh, jak je možné financovat spolupráci pedagogů v mateřské škole.

2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

Zde se dozvíte, jak hradit zapojení externího odborníka při vzdělávání v mateřské škole.

2.I/12 Projektový den ve škole

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne ve škole.

2.I/13 Projektový den mimo školu

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne ve škole.

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná odborně zaměřená tematická setkání.

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná komunitně osvětová setkávání.

Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.