Metodické návody šablony II pro SŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro střední školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům středních škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

2.III/1 Školní asistent - personální podpora SŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

2.III/1 Školní kariérový poradce- personální podpora SŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat kariérovéhoporadce na střední škole.

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat vzájemnou spolupráci pedagogů na střední škole.


Metodiku připravujeme

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat sdílení zkušeností pedagogů na střední škole.

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat tandemovou výuku na střední škole.

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat CLIL ve výuce na střední škole.

2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat nové metody ve výuce na střední škole.


Metodiku připravujeme

2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize /mentoringu/ koučinku

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat supervizi na střední škole.


Metodiku připravujeme

2.III/15 Zapojení odbor. z praxe do výuky v SŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat zapojení odborníka na střední škole.

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat stáže pedagogů na střední škole.


Metodiku připravujeme

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit vedoucího klubu při realizaci aktivity na střední škole.

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit vedoucího doučování při realizaci aktivity na střední škole.

2.III/21 Projektový den ve škole

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne na střední škole.

2.III/22 Projektový den mimo školu

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne mimo střední školu.

2.III/23 Komunitně osvětová setkávání

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná komunitně osvětová setkávání,

Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům. 

Za všechny reakce děkujeme.