Metodické návody šablony II pro ZŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro základní školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

2.II/5 Školní kariérovy poradce- personální podpora ZŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat kariérového poradce na základní škole.

2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat vzájmenou spolupráci pedagogů na základní škole.

2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat sdílení zkušeností pedagogů v základní škole.

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat tandemovou výuku v základní škole.

2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat CLIL ve výuce v základní škole.

2.II/12 Nové metody ve výuce v ZŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat nové metody ve výuce v základní škole.

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize /mentoringu/ koučinku

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat supervizi na základní škole.


Metodiku připravujeme

2.II/14 Zapojení odbor. z praxe do výuky v ZŠ

V tomto dokumentu najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat zapojení odborníka na základní škole.

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit vedoucího klubu při realizaci aktivity v základní škole.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit vedoucího doučování při realizaci aktivity v základní škole.

2.II/19 Projektový den ve škole

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne v základní škole.

2.II/20 Projektový den mimo školu

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne mimo základní školu.

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v ZŠ

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná odborně zaměřená tematická setkání.

2.II/22 Komunitně osvětová setkávání

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná komunitně osvětová setkávání,

Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.