Metodické návody šablony III pro MŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a taulky pro vykazování šablony.. Významně se mění vykazování činnosti ŠA (nový formulář).

3.I/5 Chůva - personální podpora MŠ 

Základní informace o zařazení chůvy do života mateřské školy (včetně pracovní náplně, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje. Významně se mění vykazování činnosti chůvy (nový formulář).

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

V tomto balíčku najdete návrh, jak vykazovat aktivitu a jak je možné financovat sdílení zkušeností pedagogů v mateřské škole. Pozor, v rámci šablony je plánováno pouze jedno setkání, dříve dvě. Nový je i formulář. 

3.I/9 Projektový den ve výuce

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne ve škole. Pozor - projektový den má přesně vymezená témata, je vykazován na novém formuláři.

3.I/10 Projektový den mimo školu

Zde najdete návod, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka při realizaci projektového dne ve škole. Realizace šablony téměř beze změn, pouze nový formulář. Upřesněna je specifikace dětí ohrožených školním neúspěchem.

3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Zde se dozvíte, jak vykazovat aktivitu a jak hradit externího odborníka pro realizovaná odborně zaměřená tematická setkání. Dbejte na zaměření setkání na přechod dětí na ZŠ, aktivita je vykazována na novém formuláři.

Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.