Metodické návody Šablony OP JAK 
 pro MŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Metodické materiály jsou přiloženy v našich oblíbených balíčcích. Nově je aktualizován formulář pro vykazování Inovativního vzdělávání dětí v MŠ.

1.I/1 Školní asistent MŠ 

Základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce ŠA. Tato šablona částečně nahrazuje chůvu.

1.I/2 Sociální pedagog MŠ

Základní informace o zařazení sociálního pedagoga do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce sociálního pedagoga.

1.I/3 Dvojjazyčný asistent MŠ

Základní informace o zařazení dvojjazyčného asistenta do života školy (včetně pracovní náplně) a další potřebné údaje, nástroje a informace pro vykazování práce dvojjazyčného asistenta.

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci vzdělávání, témata, ve kterých bude vzdělávání probíhat a jak vzdělávání vvkazovat.

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

V tomto balíčku najdete informaci o organizaci spolupráce, témata a formy, ve kterých bude spolupráce probíhat, formulář pro evidenci aktivity a návod, jak financovat spolupráci pedagogů.

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ nahrazuje dosavadní rozvojové aktivity v MŠ (využití ICT ve výuce, projektový den apod.) a nabízí další možnosti práce s dětmi. V tomto balíčku najdete návod, jak aktivitu financovat a vykazovat.

1.I/7 Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Aktivita reaguje na stále rostoucí počty dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. V balíčku najdete návod, jak aktivitu vykazovat a financovat. 

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Dříve oddělené aktivity byly v těchto šablonách integrovány pod jednu šablonu. V balíčku najdete návod, jak aktivitu vykazovat, financovat a prezenční listiny pro setkávání.


Místo pro případné reakce, návrhy a připomínky k výše uvedeným návodům.

Za všechny reakce děkujeme.