Personální podpora

Doporučení MŠMT: "U všech šablon Personální podpory je možné uzavřít dodatky o výkonu práce na dálku v souladu s danou pracovní náplní."

Pokud nebude pracovník pokračovat v plnění úkolů formou práce z domova, lze plnění šablony přerušit, pak je ovšem nutné požádat o prodloužení projektu dle pokynů MŠMT (pokud nebude možné dočerpat aktivitu jiným způsobem).

Vzor textu dohody o výkonu práce na dálku přikládáme včetně dalších komentářů MŠMT k jednotlivým profesím podpořených z šablon.

Doporučujeme kopii dohody přikládat k reportům za měsíc březen, kdy byl vyhlášen nouzový stav a došlo k omezení provozu škol. Aktuálně se týká všech škol, které již v dubnu v rámci Šablon II předkládají zprávu o realizaci (za období od 1.8.2019 do 31. 3. 2020).

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu a kontrole na místě jsou beze změn. Čili pouze reporty o činnosti. Doporučujeme ovšem dokládat případné print skreeny obrazovky při komunikaci s dítětem, či rodičem, studenty apod. Případně kopírovaní odkazů web. stránek, se kterými zaměstnanec pracoval, do jednoho souboru.