Aktuální nabídka vzdělávání pro mateřské školy


V následující mapě a tabulce naleznete aktuální nabídku otevřených vzdělávacích kurzů pro zaměstnance mateřských škol.

Pozn.: Pokud je v jednom městě otevřeno více kurzů, doporučujeme místo konání kurzu přiblížit promocí tlačítka + v mapě a vybrat jednu z ikon, které se ve vybraném městě nacházejí.