Prodloužení projektu

Pro účely prodloužení realizace projektu je škola považována za uzavřenou do 30. 6. 2020 s výjimkou mateřských škol, u kterých je třeba doložit dokumenty prokazující dobu uzavření školy (např. printscreen webové stránky školy, rozhodnutí zřizovatele, popř. u soukromých škol prohlášení majitele).

Pro výpočet nového termínu projektu vydalo MŠMT tabulku, ve které si můžete zjistit nejzazší datum konce realizace vašeho projektu. Proveďte si sami orientačně výpočet termínu, tabulku přikládáme.

Upozorňujeme, že podání žádosti o tuto změnu je poměrně administrativně náročné a pokud uvažujete o podání změny, neměli byste tento krok dlouho odkládat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečný a neobvyklý zásah do průběhu projektu, nelze předem specifikovat, jaké další administrativní zásahy tato změna v průběhu projektu vyvolá. Měli byste proto dobře zvažovat, zda k podání žádosti přistoupíte.