Prodloužení projektu

V souladu s aktualizovanými výzvami je možné prodloužit projekt na max. 30 měsíců celkem, tzn. prakticky o jedno pololetí. Není potřeba dokládat žádné dokumenty prokazující mimořádná opatření (uzavření/částečné uzavření) školy. Pokud máte pocit, že nebude možné některou aktivitu včas ukončit, požádajete o prodloužení. Toto jednoduché sdělení je považováno za relevatní důvod k podání žádosti. Obracejte se proto na naší projektovou podporu, s podáním žádosti vám pomůžeme.


Nacházíme se v druhém období uzavření škol. Proto i tato část opatření ministerstva doznala zásadních změn.

"Doporučujeme příjemcům zaměřit se především na harmonogram jejich projektu. Dobu realizace projektu je nicméně možné měnit pouze žádostí o podstatnou změnu. Případné žádosti o změnu doporučuje ŘO podávat komplexně a až v okamžiku, kdy bude povaha změny jasná.

O tuto změnu je nutné zažádat prostřednictvím žádosti o změnu v IS KP14+! Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace je vhodné podat žádost o prodloužení cca 3 měsíce před koncem realizace projektu, kdy bude zřejmé, zda je opravdu nutné prodloužit realizaci projektu, a o jakou dobu. Žádost o změnu (nové datum ukončení realizace projektu) musí být řádně zdůvodněna. ŘO si případně může vyžádat dokumenty potvrzující uzavření škol/tříd. Případné plošné uzavření škol v ČR není třeba dokládat."

Nový konec realizace projektu stanoví škola/školské zařízení samy bez ohledu na počet dní uzavření/částečného uzavření školy/školského zařízení. V souladu s aktualizovanými výzvami je možné prodloužit projekt na max. 30 měsíců celkem. Není potřeba dokládat žádné dokumenty prokazující mimořádná opatření (uzavření/částečné uzavření) školy. Žádost o prodloužení mohou podávat i mateřské/speciální školy, které nebyly/nebudou uzavřeny. Věnujte pozornost řádnému zdůvodnění, protože žádost bude posouzena výhradně na základě tohoto zdůvodnění."

V uvozovkách jsou uvedena sdělení MŠMT. Domníváme se, že není třeba je komentovat. Níže uvedená opatření proto pozbývají platnost.


Pro účely prodloužení realizace projektu je škola považována za uzavřenou do 30. 6. 2020 s výjimkou mateřských škol, u kterých je třeba doložit dokumenty prokazující dobu uzavření školy (např. printscreen webové stránky školy, rozhodnutí zřizovatele, popř. u soukromých škol prohlášení majitele).

Pro výpočet nového termínu projektu vydalo MŠMT tabulku, ve které si můžete zjistit nejzazší datum konce realizace vašeho projektu. Proveďte si sami orientačně výpočet termínu, tabulku přikládáme.

Upozorňujeme, že podání žádosti o tuto změnu je poměrně administrativně náročné a pokud uvažujete o podání změny, neměli byste tento krok dlouho odkládat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečný a neobvyklý zásah do průběhu projektu, nelze předem specifikovat, jaké další administrativní zásahy tato změna v průběhu projektu vyvolá. Měli byste proto dobře zvažovat, zda k podání žádosti přistoupíte.