Prodloužení projektu

V souladu s aktualizovanými výzvami je možné prodloužit projekt na max. 30 měsíců celkem, tzn. prakticky o jedno pololetí. Není potřeba dokládat žádné dokumenty prokazující mimořádná opatření (uzavření/částečné uzavření) školy. Pokud máte pocit, že nebude možné některou aktivitu včas ukončit, požádajete o prodloužení. Toto jednoduché sdělení je považováno za relevatní důvod k podání žádosti. Obracejte se proto na naší projektovou podporu, s podáním žádosti vám pomůžeme.


Prodloužením projektu v rámci výzvy Šablony II není nijak výrazně limitována účast školy v projektu Šablony III. Při prodloužení realizace projektu výzvy Šablony II v souvislosti se zásahem vyšší moci, může dojít k částečné souběžné realizaci projektů výzvy Šablony II a Šablony III. V takovém případě pouze nesmí dojít k souběžné realizaci stejných aktivit realizovaných v projektu výzvy Šablony II a Šablony III.

Příklad: Pokud škola v rámci projektu Šablony II čerpala prostředky pro školního asistenta a tato aktivita byla ukončena, může plynule navázat v rámci projektu Šablony III. A to i v případě, že nemá ukončeny jiné aktivity z projektu Šablony II (například projektové dny). Ty může v rámci projektu Šablony III realizovat až v okamžiku, kdy je ukončí v rámci projektu Šablony II.