Kurzy a zkoušky profesních kvalifikací


Agentura Amos s.r.o. je autorizovanou osobou a vzdělavatelem 

u následujících profesních kvalifikací.


Kurzy a zkoušky profesních kvalifikací pro chůvy:

Naplňuje Vás práce s dětmi a hledáte cestu k získání odborné způsobilosti. Úspěšní absolventi našich kurzů jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které aktivně uplatní při práci s dětmi buď v dětské skupině nebo např. jako chůva v rodině. Nevíte, který kurz "Chůvy" je pro Vás vhodnější? Pomůžeme Vám vybrat ten správný.

- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – díky osvědčení můžete pracovat v dětské skupině, v některých mateřských školách na pozici chůvy, v hlídacích koutcích, v zařízení péče o děti, dále v lesních školkách, můžete hlídat děti v rodině, zažádat o získání vázané živnosti péče o dítě do 3 let věku a další.

Chůva pro děti v dětské skupině – díky osvědčení můžete pracovat jako chůva v dětské skupině a zároveň máte splněnou podmínku zdravotníka v dětské skupině, můžete si také založit vlastní dětskou skupinu. 

Obsahem kurzů jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platných kvalifikačních standardů profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

Pokud máte potřebné kompetence, přihlašte se přímo ke zkoušce. Pokud si nejste jisti, domluvíme se na přípravném kurzu. Ten můžete absolvovat jako neakreditovaný dle Vašich potřeb, nebo formou rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT (tento typ kurzu je možné hradit Úřadem práce jako tzv. zvolenou rekvalifikaci). 

Úspěšný absolvent zkoušky získá osvědčení, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.


Kurzy a zkoušky profesní kvalifikace Lektor/lektorka dalšího vzdělávání:

Máte zájem získat či rozvinout své profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost? Pro Vás je připraven náš kurz pro lektory a lektorky dalšího vzdělávání. Kurz můžete absolvovat jako neakreditovaný na míru Vašim potřebám, nebo jako kurz rekvalifikační s akreditací MŠMT. Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Lektor/lektorka dalšího vzdělávání dle platného standardu profesní kvalifikace. Úspěšný absolvent zkoušky získá osvědčení, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. 

Kontakt

Jméno: Bc. Jitka Kovářová

Tel. +420 775 99 53 53

E-mail: info@agenturaamos.cz