Program konference 150 let v mateřské škole

8:30 - 9:00 registrace

9:00 - 9:10 zahájení konference

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

9:10 - 11:30 dopolední blok

Mateřská škola v malé obci, Jiří Vosecký, senátor za volební obvod Česká Lípa, zastupitel obce Okrouhlá, člen rady Euroregionu Nisa

150. výročí zařízení pro malé děti u svatého Jakuba v Praze, doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra preprimární a primární pedagogiky

Mateřská školka očima ředitele gymnázia, Mgr. Petr Tulpa, Liberecký kraj, náměstek hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, pedagog

Význam předškolního vzdělávání pro vysokou školu, prof. RNDr. Jan Picek, CSc., Technická univerzita v Liberci, děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

11:30 - 12:00 polední přestávka, občerstvení

12:00 - 14:30 odpolední blok

České země a Liberec před 150 lety, Mgr. Petr Brestovanský, Severočeské muzeum Liberec, archeolog, publicista

Malá školka ve velkém městě, PhDr. Mgr. Ivan Langr, Statutární město Liberec, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, pedagog

Co jsou základní kameny předškolního vzdělávání, Mgr. Alena Vlková, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pedagog, speciální pedagog, lektor

Mateřská škola z pohledu její ředitelky, Eva Rydval, Mateřská škola Rádlo, ředitelka, držitelka ocenění Žena regionu v Libereckém kraji  

14:30 - 15:30 prostor pro diskusi účastníků

15:30 - 16:00 závěr konference