Medailonky vystupujících

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. se narodila roku 1949 v Liberci na faře církve Jednoty bratské. Od roku 1961 žije trvale v Praze. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy - obor pedagogika, psychologie a francouzština. Poté pracovala šestnáct let jako učitelka, mimo jiné i na střední škole. Od roku 1990 působí na katedře primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty UK. Její specializací jsou dějiny pedagogiky, srovnávací pedagogika a komeniologie. Angažuje se také v církvi Jednoty bratrské, působí zde jako seniorátní kurátorka.Eva Rydval (nar. 29. 9. 1953). Pracuje jako ředitelka a učitelka mateřské školy a byla zastupitelkou obce Rádlo. Díky jejímu nadšení vznikla v Rádle řada pravidelných akcí: Zpívá celé Rádlo, Rádlo má talenty, Běhá celé Rádlo, Vítání občánků, Příjezd sv. Martina, Rádelský advent, Vánoční koncert SPS Janáček nebo Půlnoční. Na akcích se podílí jako autorka, organizátorka, režisérka, choreografka, konferenciérka i účinkující. V loňském roce se stala Ženou regionu v Libereckém kraji.

Mgr. Alena Vlková - Pedagog, speciální pedagog, muzikoterapeut. V praxi již 20 let. V současné době působí jako speciální pedagog a muzikoterapeut v Pedagogicko-psychologické poradně Hodonín. V poradně pracuje 10 let a specializuje se na práci se třídními kolektivy (autorka několika projektů primární prevence v MŠ a ZŠ) a předškoláky (autorka a lektorka Edukačně stimulačního programu pro předškoláky). Od roku 2002 pracuje též jako lektor odborných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Jiří Vosecký (* 9. července 1951 Nový Bor) je český politik a bývalý sklář, v letech 2008 až 2014 místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, od října 2014 senátor za obvod č. 36 - Česká Lípa, v letech 1996 až 2014 a opět v letech 2016 až 2018 starosta obce Okrouhlá na Českolipsku. Pracoval jako strojník sklářských automatů v Crystalexu. Angažuje se jako předseda Svazku obcí Novoborska a také člen rady Euroregionu Nisa.


Mgr. Petr Tulpa, narozen 14. 4. 1958 ve Vsetíně. Před vstupem do komunální politiky působil na středních školách, nejdříve od roku 1982 jako učitel a později zástupce ředitele na Gymnáziu v ulici U Balvanu. V roce 1996 přestoupil na Gymnázium v ulici Dr. Randy, kde byl v roce 2001 jmenován ředitelem školy. V letech 2006 až 2010 působil jako starosta Jablonce nad Nisou, pak jako místostarosta a později náměstek primátora města. Od roku 2012 je členem Rady Libereckého kraje a v posledním volebním období je náměstkem pro školství. 


prof. RNDr. Jan Picek, CSc., (*1965, Jablonec nad Nisou). Pracoval jako analytik Českého statistického úřadu v Jablonci nad Nisou, od roku 1992 působí na Technické univerzitě v Liberci, nejprve jako odborný asistent na katedře matematiky, kde vyučuje dodnes jako profesor v oboru Aplikovaná matematika. Byl členem, místopředsedou i předsedou Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Na katedře aplikované matematiky působil také jako tajemník a zástupce vedoucího katedry. Dne 1. ledna 2016 byl jmenován děkanem fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

PhDr. Mgr. Ivan Langr se narodil 24. 6. 1972 v Liberci. Svůj profesní život nastartoval v letech 1995-1998 jako učitel českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci. Od roku 1998 do roku 2007 působil jako novinář, nejprve v deníku Mladá fronta Dnes a poté v deníku Právo, kde pracoval jako redaktor. V následujících sedmi letech vykonával funkci mluvčího a vedoucího oddělení marketingu v ZOO Liberec. Z této pozice byl v roce 2014 uvolněn pro výkon funkce náměstka primátora města Liberce pro oblasti školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu, kterou vykonává dosud.

Mgr. Petr Brestovanský, (* 1. prosince 1969 Liberec) je český archeolog a publicista. Působí v libereckém Severočeském muzeu, v jeho historickém a etnografickém oddělení. Ve své odborné praxi se podílel na průzkumu před rekonstrukcí svijanského zámku či rudnými ložisky v okolí Liberce nebo náměstím a přilehlými ulicemi v Hrádku nad Nisou, kde skupina pod jeho vedením objevila lidskou kostru ze 14. století pohřbenou na břichem dolů za hřbitovní zdí, což není obvyklý způsob ani poloha. Vede sdružení Archa 13 o.p.s. podporující společenství lidí, kteří si vytkli mj. za úkol prezentovat kulturně-historické památky a historické události v regionu.