Šablony pro MŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich formulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Personální podpora

I/1.1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Přinášíme základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplň, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ

Přinášíme základní informace o zařazení chůvy do života matřské školy (včetně pracovní náplň, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

Ostatní šablony 

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Zde se dočtete, jak hradit spolupráci pedagogů z různých mateřských škol. 

I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

V tomto dokumentu najdete návrh, jak je možné financovat supervizora v mateřské škole.

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Zde se dozvíte, jak hradit externího odborníka pro realizovaná odborně zaměřená tematická setkání s rodiči.

Balíček pro spolupráci s rodiči - komplexní rady pro realizaci šablony I/3.3

Soubor obsahuje ucelenou řadu metodických dokumentů využitelnou pro organizaci setkávání s rodiči.

Balíček pro Sdílení zkušeností pedagogů  - komplexní rady pro realizaci šablony I/2.6

Soubor obsahuje ucelenou řadu metodických dokumentů využitelnou pro sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv.