Šablony pro ZŠ

Pomůcky pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy představují metodické doporučení a není proto vyloučeno, že škola nezvolí pro realizaci projektu vlastní způsob financování. Následující dokumenty zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů. Při jejich fomrulaci vycházeli ze znalosti školního prostředí, z postupů obvyklých v resortu školství a s ohledem na uznatelnost nákladů v případě projektů financovaných z fondů EU.

Personální podpora

II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

Přinášíme základní informace o zařazení školního asistenta do života školy (včetně pracovní náplň, zařazení do platové třídy, platového tarifu) a další potřebné údaje.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Jak financovat tuto šablonu se dočtete v přiloženém dokumentu. 

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Hrazení pobytu pedagogů na partnerské škole najdete v této metodické pomůcce.

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Tandemová výuka je zcela nový způsob spolupráce pedagogů v jedné třídě. Jak na ní?

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

Výuka předmětů v cizím jazyce je zajímavý způsob využití mezipředmětových vztahů na základní škole. 

II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ

Zavádění nových metod ve výuce na základní škole prostřednictvím kolegiální spolupráce pedagogů.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

V tomto dokumentu najdete způsob, jak je možné financovat činnost čtenářského klubu na škole. 

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

V tomto dokumentu zase objevíte způsob, jak je možné financovat činnost klubu zábavné logiky na škole.

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Dokument obsahuje rady, jak financovat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Dokument obsahuje rady, jak financovat přípravu na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem.