Šablony II

V této akci naleznete informace a nabídku služeb pro šablonové projekty pro druhé výzvy těchto projektů.

Dokumenty platné pro všechny typy škol a školských zařízení

Odměňování odborných pracovníků v šablonových projektech

Základní informace o hodinovém výdělku vybraných pracovních pozic

Formuláře pro vykazování aktivit v šablonových projektech (čestná prohlášení, třídní knihy, reporty, zprávy o realizaci apod.)

Pro MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ, SVČ            Pro SŠ, VOŠ, DM