Přehled šablon a základní data k výzvě

MŠMT vyhlásilo dne 25. 5. 2022 výzvu Šablony č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Základní informace:

 1. Žádosti lze podávat do 28. 4. 2023, případně do vyčerpání alokace
 2. Délka realizace projektu je 24 až 36 měsíců, projekt musí být ukončen nejdéle do 31. 12. 2025
 3. Projekt může začít nejdříve až 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 5. 2022.
 4. Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy Šablony III, je možné datum zahájení stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu Šablony III

 5. Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
 6. Maximální výše výdajů: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč - je-li součástí ŠD/ŠK)

Přehled šablon:

 • I. Aktivity pro mateřské školy
 • Personální podpora
 • 1.I/1 Školní asistent MŠ
 • 1.I/2 Sociální pedagog MŠ
 • 1.I/3 Dvojjazyčný asistent MŠ

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • 1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

 • Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ
 • 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 • 1.I/7  Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ


 • Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
 • 1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 • II. Aktivity pro základní školy
 • Personální podpora
 • 1.II/1 Školní asistent ZŠ
 • 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ
 • 1.II/3 Školní psycholog ZŠ
 • 1.II/4 Sociální pedagog ZŠ
 • 1.II/5 Kariérový poradce ZŠ
 • 1.II/6 Dvojjazyčný asistent ZŠ


 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • 1.II/8 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 • Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ
 • 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • 1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ


 • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
 • 1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
 • V. Aktivity pro školní družiny a školní kluby
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • 1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • 1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

 • Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK
 • 1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

 • VII. Aktivity pro základní umělecké školy
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
 • 1.VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
 • 1.VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

 • Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ
 • 1.VII/3 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

 • Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností
 • 1.VII/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ