Šablony 3

V této akci naleznete informace a nabídku služeb pro šablonové projekty pro třetí výzvu těchto projektů.

MŠMT vyhlásilo dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 pro základní a mateřské školy mimo Prahu a č. 02_20_081  pro základní a mateřské školy v Praze.

Základní informace:

 1. Žádosti lze podávat do 29. června 2021, případně do vyčerpání alokace
 2. Délka realizace projektu je 12 až 24 měsíců, projekt musí být ukončen nejdéle do 30.6.2023
 3. Projekt může začít nejdříve 1.8.2020 nebo po ukončení projektu Šablony II, pokud jej škola realizovala.
 4. Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
 5. Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč)

Přehled šablon:

 • I. Aktivity pro mateřské školy
 • Personální podpora
 • 3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ
 • 3.I/2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ
 • 3.I/3 Školní psycholog - personální podpora MŠ
 • 3.I/4 Sociální pedagog - personální podpora MŠ
 • 3.I/5 Chůva - personální podpora MŠ

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
 • 3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ

 • Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
 • 3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

 • Rozvojové aktivity MŠ
 • 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
 • 3.I/ Projektový den mimo školu

 • Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
 • 3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 • II. Aktivity pro základní školy
 • Personální podpora
 • 3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • 3.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • 3.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • 3.II/4 Sociální pedagog - personální podpora ZŠ
 • 3.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 • 3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
 • 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

 • Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
 • 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

 • Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
 • 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
 • 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
 • 3.II/13 Projektový den mimo školu

 • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
 • 3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ