Zelené putování za tajemstvím stromů


Cesta za tajemstvím stromů odhaluje příběh neobyčejné jedle, jež kdysi rostla v Bedřichově naproti bývalé sklárně.

Zelená je symbolem… pokory, lásky, štěstí, zdraví a vyrovnanosti.

Zelené jsou… oči stromových bytostí.

Zelená může být… uklidňující louka, životadárná Země, listy a jehličí jako to nejdražší zlato stromů…; sklo v barvě drahocenného smaragdu.

Stezka je rozčleněna do dvou částí (má dvě tajenky) a k oběma je potřeba jedna hrací karta. První část vede po tzv. Mravenčí stezce. Cesta je značena skleněnými kameny – zelené barvy. Úkoly jsou uvedeny u všech soch, ale na jiných tabulkách a děti seznamuje s rozdíly zvířecích stop, které jsou v přírodě k vidění. S odpověďmi na úkoly budete dětem asi muset pomoci vy, učitelé.

Zvídavé děti mohou pokračovat druhou částí a druhou tajenkou. Cesta od Královky pokračuje k Prezidentské chatě, dál lesem do Bedřichova kolem hájenky, kde v místech nové sochy Štěpánky dříve stávala jedle. Zpátky k informačnímu centru pak dojdete po šipkách. Obě trasy dohromady měří 5 km. A odměnu za absolvování obou tras získáte v informačním centru. 

Pokud začnete svou zelenou cestu v "Íčku" (Informačním centru v Bedřichově), dostanete metodické informační materiály včetně mapy, pohádkového příběhu a pracovního listu pro vaše putování.