Využití ICT ve výuce v ZŠ

Informace k šabloně

Zde naleznete informace k šabloně: 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Předmětem aktivity realizace pravidelné výuky, tzn. vždy 1 hodina týdně (1h=45 minut) - vzhledem k věkovým zvláštnostem předškolních dětí je vhodné rozdělit ji do menších časových celků během dne.

Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 dětí, z nichž min. 3 jsou ohroženy školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ. Pro skupinu 10 dětí škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).


3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Základní informace a dokumenty o využití ICT ve vzdělávání v ZŠ (Pomůcka Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ; ICT ve vzdělávání formulář; ICT ve vzdělávání komentovaný formulář; Text výzvy Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ)

Metodické materiály

Zde naleznete metodické materiály na každý týden.