150 let v mateřské škole

150 let v mateřské škole

Odborná konference se koná v roce 150. výročí vydání školského říšského zákona a klade si za cíl zdůraznit význam předškolního vzdělávání v rámci celého vzdělávacího systému. Má posílit úlohu předškolního vzdělávání a autoritu mateřských škol v očích veřejnosti.


Dne 14. května 1869 byl v Rakousku vydán říšský zákon o školách národních (62/69 ř.z.), který upravoval elementární školství. Tehdejším ministrem vyučování byl Leopold Hasner, proto se hovoří o Hasnerově zákonu. Zákon, jehož oficiálním názvem je "Zákon, jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných", zavedl školu obecnou a měšťanskou, učitelské ústavy, stanovil osmiletou školní povinnost a pravidla pro ekonomické a sociální zabezpečení učitelů (pravidelné platy).

Konference se uskuteční v pátek 18. října 2019 od 9:00 na půdě Libereckého kraje (multimediální sál Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vchod C) 

Konferenci zahájí pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

V programu konference  vystoupí přední osobnosti odborného, kulturního a společenského života našeho regionu. 

Program konference.

Konference je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č. akr. MSMT-8988/2019-2-207). Pro samotné pedagogy mateřských škol představuje důležitý prvek posílení profesního postavení ve vzdělávacím systému ČR a lze ji tak označit za jeden z prvků posílení osobnostního rozvoje pedagogů mateřských škol a lze ji hradit z finančních prostředků projektů Šablony II.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře.

Akce je charitativní, výtěžek z konference bude věnován na rozvoj dětského sportu v Libereckém kraji.