Zde se dočtete, co je kolem nás nového

Halloween a s ním nejstrašidelnější den roku je tu! Zařaďte toto téma do výuky s našimi pracovními listy pro MŠ a 1. st. ZŠ.

Syndrom CAN – připravili jsme pro vás 3 semináře na téma problematiky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte s důrazem na informovanost pedagogů v rámci tohoto jevu. Cílem kurzů je seznámit pedagogy s formami syndromu CAN, vysvětlit jim, jaké dopady na oběť jednotlivé formy mají a jakým způsobem se celá problematika promítá do práce...

Na měsíc listopad máme pro pedagogy i nepedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol připravenou další pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Těšíme se na vaši účast.

Naučte se pracovat s grafickou aplikací Canva. Nelekejte se! Kurz, který připravila Mirka Bartoňová, je určen pro začátečníky a negrafiky. Seznámíte se s ovládáním základních nástrojů a funkcí. Projdete si šablony, tvorbu vlastních návrhů, nahrávání vlastních podkladů, zpracování výukových materiálů, videí, prezentací. Vše si na kurzu prakticky...

Pod možná tajemným názvem tisk z výšky se skrývají techniky linorytu a linořezu. S lektorkou Terezou Kašťákovou jsme pro Vás připravili podzimní kurz, na kterém si techniku můžete prakticky vyzkoušet. Co si vyrobit razítko třídy, exlibris nebo PF na příští rok? Naučte se, jak s technikou pracovat a jak ji následně používat ve vlastní výuce. V ceně...

"Syndrom CAN – úvod do problematiky" je první z cyklu tří seminářů, které jsme pro vás připravili na téma problematiky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte s důrazem na posílení informovanosti pedagogů v rámci tohoto jevu. Cílem kurzů je seznámit pedagogy s formami syndromu CAN, vysvětlit jim, jaké dopady na oběť jednotlivé formy...

Téma a lektor, které jste si přáli... Psycholog, pedagog, psychoterapeut PhDr. Jan Svoboda vás provede tématem pedagogické diagnostiky. Proč a čím je správně cílená diagnostika pedagogovi velmi nápomocná při jeho práci a v dalším rozvoji dětí? Naučte se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat...

Sebevědomé děti → sebevědomí dospělí. U dětí s vysokou mírou sebevědomí, sebejistoty a sebevědomí se projevuje zdravý vývoj, psychická pohoda a pozitivní přístup k životu. Jak naučit děti poslouchat svůj vnitřní hlas a přijmout rozhodnutí, která jsou pro ně nejlepší? Zabezpečuje vysoká míra sebejistoty zařazení do společnosti a vykořeňuje pocity...

Získejte kompetence inkluzivního pedagoga, naučte se realizovat podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dle jejich potřeb individualizovat a diferencovat vzdělávací proces. Na našem webináři vás tématem provede speciální pedagožka Mgr. Jitka Vítová, PhD.

Na měsíc říjen jsme pro pedagogy i nepedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol připravili pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Těšíme se na vaši účast.

Dvoudenní prezenční kurz prohlubuje tématiku e-learningového kurzu "Úvod do Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme®". Kurz je zaměřen na praktické osvojení postupů neurovývojové stimulace v praxi pedagoga. Zveme všechny absolventy úvodního online kurzu.