Listopadová nabídka vzdělávání

31.10.2021

I přes horšící se hygienicko epidemilogickou situaci pokračujeme v prezečním vzdělávání. Striktně dodržujeme všechna ochranná opatření. Kurzy jsou již tradičně akreditované a je možné je hradit z šablonových projektů. Využijte proto této nabídky k dokončení vašich projektů.

Inkluze ve školské praxi - Jak na evaluaci žáků s SVP (lektor Mgr. Alena Vlková) - 9. 11. 2021 od 10.00 do 16.30 hod., druhý termín bude upřesněn, od 10.00 do 16.30 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Informace o semináři                                                    Přihlašovací formulář

Efektivní práce s emocemi v MŠ I. (lektor Mgr. Alena Vlková) - 10. 11. 2021, od 10.00 do 16.30 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Informace o semináři                                                    Přihlašovací formulář

Taneční a pohybová výchova a Rytmická výchova v praxi MŠ, 1. stupně ZŠ a ŠD (lektor doc. Mgr. Hana Halberstadt) - 12. 11. 2021, od 10.00 do 18.00 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Informace o semináři                                                     Přihlašovací formulář

Primární logopedická prevence v praxi MŠ a 1. stupni ZŠ  (lektor Mgr. Michaela Janků) - 15. a 22. 11. 2021, od 10.00 do 16.30 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60

Informace o semináři                                                      Přihlašovací formulář

Využití ICT ve výuce pro mírně pokročilé (lektor RNDr. Robert Gamba) - 23., 30. 11. a 7. 12. 2021, od 10.00 do 16.30 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60
Informace o semináři                                                      Přihlašovací formulář

Fenomén českého sklářství (lektoři MgA. Pavel Kopřiva, Mgr. Jakub Jelínek ) - 22. 11. 2021, od 10.00 do 16.30 hod., místo Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57
Informace o semináři                                                      Přihlašovací formulář

Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ (lektor Mgr. Jiří Halda) - 24. 11. 2021, od 10.00 do 18.00 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60
Informace o semináři                                                      Přihlašovací formulář 

Motoricko-kognitivní trénink ve škole (lektor Mgr. Alena Vlková) - 9. a 10. 12. 2021, od 10.00 do 18.00 hod., místo Agentura Amos Liberec, Dr. Milady Horákové 447/60
Informace o semináři                                                      Přihlašovací formulář


Kontaktní informace: Bc. Jitka Kovářová, tel.: 775 99 53 53, jkovarova@agenturaamos.cz