Doučování a kluby v době uzavření škol

09.10.2020

Upozorňujeme, že MŠMT vydalo již 2. 9. 2020 informaci, která stanovuje postup při realizaci šablon v době uzavření školy. Vzhledem k tomu, že k uzavření škol dochází z rozhodnutí Vlády ČR plošně, týká se tato informace všech základních a středních škol v České republice.

Text informace najdete na stránkách MŠMT.

K informaci dodáváme:

  • Pokud škola/školské zařízení budou ve vyjmenovaných situacích realizovat některé šablony distanční formou, je třeba k výstupům ve zprávě o realizaci doložit oprávněnost distanční formy vzdělávání (nařízení karantény, mimořádné opatření krajské hygienické stanice, čestné prohlášení o onemocnění nadpoloviční většiny dětí/žáků/účastníků).

Po dobu platnosti příslušného nařízení Vlády ČR není třeba tento doklad pořizovat.

Zde s k těmto aktivitám uvádí: Nad rámec běžné výuky a pravidel uvedených ve výzvě je v případě konání individuálního setkání distanční formou nutné toto setkání doložit např. print screenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení. Tento doklad uchovává škola pro případnou kontrolu na místě.

Pokud budete doučovat nebo realizovat školní kluby distanční formou, doporučujeme postupovat podle návodu, který jsme zveřejnili na jaře v naší koronavirové ambulanci.