Komentář k depeši Informace o zveřejnění Karty účastníka

11.04.2023

Ministerstvo školství obeslalo řešitele projektů depeší s názvem Informace o zveřejnění Karty účastníka. Tato depeše tématicky  navazuje na naší informaci "Evidence podpořených osob v Šablonách OP JAK" z poloviny března.

S obsahem depeše vyjadřujeme jednoznačný souhlas. Platí, že "...příjemce zjednodušených projektů má povinnost nechat vyplněné Karty účastníka podepsat podpořenými osobami při nástupu do první podpory projektu a při výstupu z poslední podpory projektu. Příjemce má poté povinnost uchovávat podepsané originály Karet účastníka v listinné podobě a také uchovat vyplněné Karty účastníka v Excelu, aby bylo možné data o podpořených osobách převést do IS ESF..."

Naše klienty ubezpečujeme, že pokud vysloví přání, jsme pro ně připraveni Karty účastníka obratem připravit. Přesto si dovolujeme upozornit, že tento krok zatím skýtá určitá administrativní úskalí, která popisujeme ve výše uvedené informaci z poloviny března.