Informace k depeši "Prodloužení projektů"

08.04.2020

Informace k depeším Aktualizace výzvy 63/64 - možnost prodloužení projektů a Aktualizace výzvy 65/66 - možnost prodloužení projektů

K depeši, kterou v těchto dnech rozeslalo MŠMT sdělujeme následující:

Této depeši je třeba věnovat zvýšenou pozornost! Její obsah je velmi důležitý, protože umožňuje v důsledku pozastavení některých aktivit v šablonových projektech podat žadatelům žádost o prodloužení termínu projektu. Zatím není možné žádost podávat, protože není zřejmé, kdy bude na školách zahájen standardní provoz. Nelze proto určit, o jakou délku bude nutné projekt prodloužit. Dle pokynů je zřejmé, že do celkového prodloužení bude možné započítat nejenom čas nouzového stavu, ale také prázdniny.

Základní a mateřské školy, které zvažují podání žádosti do Šablon III, mohou o této variantě přemýšlet dál. Zahájení projektu v Šablonách III nebude ohroženo případným prodloužením projektu v Šablonách II. Ministerstvo na rozdíl od původní výzvy připouští časové překrytí obou projektů.

Třetí důležitou informací v této depeši je možnost předložení zpráv o realizaci v rámci projektů Šablony II. Tuto možnost vám příliš nedoporučujeme, snažte se raději dodržet plánované termíny. Nahromadění zpráv o realizaci s předkladateli projektů z dalších vln by mohlo způsobit zablokování celého systému. Pokud předkládáte zprávy v měsíci dubnu a jste našimi klienty, již jste byli na zpracování podkladů k přeložení zprávy vyzváni.

Situace je v těchto dnech poměrně nepřehledná, ale nemusíte mít obavy. Pokusíme se vám tímto turbulentním prostředím bez šrámů provést.

Sledujte naší koronavirovou ambulanci, najdete tam řadu rad, jak v projektech pokračovat i za nouzového stavu.