Koronavirová ambulance

Změny v realizaci šablon v listopadu 2021

Některých změn doznal základní dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Níže přikládáme odkaz na tento dokument, pro vás jsme si dovolili (snad nám to pracovníci ministerstva odpustí), nabídnout toto sdělení ke stažení s vyznačením nejdůležitějších změn. Červeným vykřičníkem jsou označeny důležité pasáže dokumentu, zelený rámeček upozorňujě na některé detaily k realizaci vybraných aktivit šablonových projektů.

Níže uvedená opatření po rozvolnění se tedy ruší. Na našich stránkách necháváme všechny předcházející doporučení a nařízení k dispozici pro potřeby zpracování zpráv o realizaci vykazovancých za období mimořádného stavu. 


Starší informace a sdělení

Současné rozvolňování situace směřuje ke standardnímu plnění šablon do stavu před vyhlášenými vládními opatřeními. Pokud je škole nebo školském zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení, škola automaticky realizuje aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

V případě některých šablon, kde je předpokládána příprava a reflexe aktivit (např. sdílení zkušeností, projektový den apod.), je možné tyto kroky nadále realizovat také distační formou. Vlastní setkání pochopitelně distančně již realizovat nelze. Podrobně je tato situace popsána v přioženém dokumentu.


Postupně rušená opatření:

Na této stránce najdete aktuální informace k čerpání šablon v nouzovém režimu. Budeme zde přinášet odkazy na oficiální sdělení MŠMT, komentáře, vysvětlení některých opatření a některé metodické materiály navíc, které vám mohou pomoci při řešení problémů.

Změny v realizaci šablon aktuálně

Dílčích změn doznal základní dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Pod tímto odkazem naleznete přehled aktuálních změn, které vydalo MŠMT 8. března 2021

Změny v realizaci šablon v říjnu 2020

Zásadních změn doznal základní dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Níže přikládáme odkaz na tento dokument, pro vás jsme si dovolili (snad nám to pracovníci ministerstva odpustí), nabídnout toto sdělení ke stažení s vyznačením nejdůležitějších změn.

Vzdělávání učitelů v šablonách - možnosti, jak pokračovat v nouzovém režimu.

Personální podpora - školní asistent, chůva, psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce... včetně dohody o práci z domova. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Kluby pro žáky ZŠ, Klub pro účastníky - jak realizovat tyto šablony ve stavu nouze, když nejsou ve škole žáci? Nahlédněte.

Žádost o prodloužení projektu - jak a o kolik dní prodloužit projekt, výpočet nového termínu.

Zde naleznete odkazy na informace na webu MŠMT z března 2020:

Stránky MŠMT stále sledujeme, odkazy na další materiály budeme zveřejňovat v této sekci.

Přikládáme některá naše doporučení, materiály:

Žádost o prodloužení projektu - jak a o kolik dní prodloužit projekt, výpočet nového termínu.

Vzdělávání učitelů v šablonách - možnosti, jak pokračovat v nouzovém režimu.

Personální podpora - školní asistent, chůva, psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce... včetně dohody o práci z domova.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Kluby pro žáky ZŠ, Klub pro účastníky  - jak realizovat tyto šablony ve stavu nouze, když nejsou ve škole žáci? Nahlédněte.