Informace k depeši Upozornění na návaznou realizaci aktivit v Šablonách III

23.08.2021

Informace je důležitá úpro řešitele projektu Šablony III. Pokud jste požádali o prodloužení projektu Šablony II, je téměř pravděpodobné, že dojde k časověmu souběhu obou projektů. 

Platí jedno zásadní pravidlo: "Pokud stále realizujete projekt z výzvy Šablony II, který jste prodloužili v rámci eliminace následků mimořádných opatření pandemie, nesmí docházet k paralelní realizaci stejných aktivit (činností) ve Vašich projektech výzev Šablony II a III."

Stručně řečeno... Poku ještě není ve "dvojkách" ukončeno Doučování, není možné tuto aktivitu začínat v projektu Šablony III. Stejně tak to platí pro Sdílení zkušeností, Setkání s rodiči apod. Připomínáme tento fakt, byť jsme jej uvedli již v souvislosti s prodlužování projektů Šablony II v naší Koronavirové ambulanci.