Informace k interní depeši Oznámení o vydání newsletteru č. 3 po instalaci

31.01.2018

Dne 31. 1. 2018 rozeslalo Ministerstvo školství prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ interní depeši Oznámení o vydání newsletteru č. 3 po instalaci. Pokud zpracováváte "šablonový" projekt, vpodstatě se vás obsah newsletteru netýká a není proto nutné, abyste se jeho obsahem zabývali, s výjimkou kapitoly 2.6. Zjednodušené projekty.

Zásadní je informace 2.6.2 Zpráva o realizaci - vykazování krácených personálních šablon, jak vykazovat personální šablony v případě ošetřovného a nebo nemocenské pracovníka. Jde však o informaci poměrně starou, ke které jsme vydali výklad již 11. 1. 2018. Ostatní odstavce této kapitoly nemusíte studovat, týkají se kroků, které společně s vámi v případě potřeby provede naše projektová podpora.