Metodické návody pro Šablony II

07.11.2019

V návaznosti na řešení projektů v rámci výzvy Šablony II jsme pro vás připravili inovovanou nabídku metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit projektu. V metodických návodech naleznete "balíčky" důležitých informací pro zpracování výstupů z aktivit nejčastěji využívaných jednotlivými školami (výčet návodů proto není úplný).

Každý z "balíčků" obsahuje zpravidla tyto dokumenty:

Text výzvy "aktivita".pdf - Přesný popis aktivity z metodické příručky s vyznačeným nejdůležitějším textem.

AA pomůcka "aktivita".pdf - návod na financování odborných pracovníků v příslušné aktivitě.

"Aktivita" komentovaný formulář.pdf - návod, některými nazývaný "šablony pro blbý", který obsahuje podrobnou informaci, jak vyplňovat dokumentaci k vykázání aktivity ve zprávě o realizaci.

"Aktivita" formulář.doc (případně Třídní kniha "aktivita".xls) - abyste nemuseli složitě na stránkách MŠMT vyhledávat příslušné formuláře pro zpracování aktivity, najdete jej také v tomto balíčku.

Důležitá upozornění:

Není možné používat formuláře z výzvy Šablony I. V některých detailech se tyto dokumenty od aktuální výzvy mohou lišit! Je třeba používat nové.

Všechny nově zveřejňované dokumenty v metodických návodech jsou označeny "žlutě", neaktualizované jsou "černé".

Nabídku návodů budeme rozšiřovat. Pokud v seznamu aktivit "šablona" uvedená vůbec není, o jejím zpracování neuvažujeme.

Pro vaše reakce na uvedené metodiky jsme na dolním konci stránek umístili jednoduchý dotazník.

Všechny metodické návody jsou veřejné a jsou tedy přístupné pro každého. Potěší nás, pokud odkaz na ně budete šířit dál.

Balíčky naleznete na našich stránkách v sekci Šablony/Šablony II... a to v členění pro mateřské školy, základní školy a střední školy. Na těchto stránkách také najdete nabídku vzdělávání pro šablonové projekty a nabídku služeb pro administraci projektů.