Metodické návody pro Šablony OP JAK pro mateřské školy

18.09.2022

Šablony OP JAK se zvolna rozjíždějí. MŠMT v minulém týdnu vydalo první vzory dokumentů ke zprávám o realizaci projektů. Pro vaší orientaci jsme připravili oblíbenou první várku metodických materiálů pro řešitele těchto projektů - informace o tom, jak a podle jakých pravidel odměňovat aktivity v šablonových projektech a jak je vykazovat. První sada je určená pro mateřské školy

V současné době připravujeme metodické materiály pro další typy škol a budeme je postupně zveřejňovat. Aktuáně zveřejněné balíčky metodických materiálů jsou označeny černým rámečkem.