Nová výzva pro Šablony OP JAK

02.11.2023

Ministerstvo školství zveřejnilo nový harmonogram výzev pro rok 2024. Počítá se opět s vyhlášením šablon pro školy a školská zařízení.

Podrobnější informace k výzvám pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ nalezente na našich stránkách.