Nová výzva pro Šablony OP JAK

Ministerstvo školství zveřejnilo nový harmonogram výzev pro rok 2024. Počítá se opět s vyhlášením šablon pro školy a školská zařízení.

Situaci budeme průběžně sledovat, opět připravíme sady metodických materiálů pro realizaci šablonových projektů včetně odpovídající nabídky vzdělávání a dalších služeb.

Pokud chcete být průběžně informováni, zaregistrujte se do našeho informačního servisu, který veřejnosti poskytujeme zdarma.


Podrobnější informace k výzvám