Jaké personální pozice budou vypsány v nových šablonách?

14.05.2024

Doplňujeme další informace k připravovaným výzvám druhé vlny šablonových projektů pro mateřské, základní školy, včetně školních družin a klubů, základních uměleckých škol, středisek volného času, středních a vyšších odborných škol, domovů mládeže a internátů. Podle informací od MŠMT z 26. 4. 2024 se nadále očekává, že druhá vlna šablonových projektů bude vyhlášena v září 2024.

Upřesnění se vztahuje k personálním poziceím ve školách/školských zařízeních. Pro jedotlivé typy škol budou vypsány následující pozice:

Mateřské školy:

 • Školní asistent MŠ
 • Speciální pedagog MŠ – pro samostatně zřízené MŠ pouze od 75 dětí (průměr za roky 2021-2023), pro MŠ zřízené společně se ZŠ bez omezení počtu dětí
 • Sociální pedagog MŠ
 • Dvojjazyčný asistent MŠ

Základní školy:

 • Školní asistent ZŠ
 • Dvojjazyčný asistent ZŠ
 • Kariérový poradce ZŠ

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány

Střední školy:

 • Školní asistent SŠ
 • Školní speciální pedagog SŠ
 • Školní psycholog SŠ
 • Sociální pedagog SŠ
 • Kariérový poradce SŠ
 • Dvojjazyčný asistent SŠ
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Celkový přehled o výzvách jsme zveřejnili již v minulém roce (informace z 2.11. 2023).