Přírodní zahrada na malotřídce

01.10.2019

V těchto dnech dokončujeme projekt pro Základní školu v Kněžicích, okres Nymburk, "Huráá do zahrady".

Projekt, jehož rozpočet činí 498 750 Kč, je financován z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu obce (povinná spoluúčast 15% je 74 813 Kč) bude ukončen 31. 12. 2019.

Školní zahrada je rozdělena do jednotlivých zón, dělených podle přírodních živlů (země, vzduch, oheň, voda), které se vzájemně prolínají. Projekt je řešen tak, aby umožnil výuku, pohyb a relaxaci pod širým nebem. Děti si zde vytvářejí vztah k místu, ve kterém žijí, a podílejí se na údržbě.

Škole jsme pomohli podat projektovou žádost, zajistit dodavatele herních prvků, zorganizovat semináře pro učitele a veřejnost, pořídit pomůcky pro výuku (nářadí, techniku, literaturu, mikroskop s projekcí na interaktivní tabuli) a publicitu projektu. 

Proleťte se společně s námi nad touto zahradou. Podívejte se v galerii, jaké změny zahrada za půl roku práce zaznamenala. 

Informace nabývá na aktuálnosti ve světle nově vyhlášené Výzvy č. 7/2019 Přírodní zahrady.

Jak vznikala přírodní zahrada v Kněžicích

Podívejte se, jak se nevzhledná školní zahrada za necelých půl roku proměnila doslova před očima.