Školní asistent v MŠ - vykazování v ZoR

17.01.2023

Ministerstvo školství vydalo formuláře pro vykazování personálních šablon. Jako první jsme zpracovali metodický balíček pro šablonu 1.I/1 Školní asistent MŠ. V balíčku najdete tradiční sestavu dokumentů: text výzvy popisující úlohu školního asistenta v šablonových projektech, souhrnný materiál s názvem "Školní asistent v projektech OP JAK", "Komentovaný formulář Kalkulačka šablon pro MŠ", samotnou kalkulačku šablon a pomocnou tabulku "Výpočet produktivních hodin MŠ". 

Studium problematiky doporučujeme zahájit dokumentem "Školní asistent v projektech OP JAK", kde se na str. 2 dočtete, jaké zásadní rozdíly nastaly ve vykazování personálních šablon. 

Balíček metodické pomoci najdete na stránce Metodické návody Šablony OP JAK pro MŠ.