Školní asistent v ZŠ - vykazování v ZoR

23.01.2023

Pokračujeme ve zveřejňování metodiky pro vykazování personálních šablon. Ministerstvo školství vydalo formuláře pro vykazování personálních šablon. Jako první jsme zpracovali metodický balíček pro šablonu 1.II/1 Školní asistent ZŠ. V balíčku najdete tradiční sestavu dokumentů: text výzvy popisující úlohu školního asistenta v šablonových projektech, souhrnný materiál s názvem "Školní asistent v projektech OP JAK", "Komentovaný formulář Kalkulačka šablon pro ZŠ", samotnou kalkulačku šablon a pomocnou tabulku "Výpočet produktivních hodin ZŠ".

Studium problematiky doporučujeme zahájit dokumentem "Školní asistent v projektech OP JAK", kde se na str. 2 dočtete, jaké zásadní rozdíly nastaly ve vykazování personálních šablon.

Balíček metodické pomoci najdete na stránce Metodické navody Šablony OP JAK pro ZŠ.