Nové šablony pro základní umělecké školy a střediska volného času

V této sekci naleznete základní informace o šablonových projektech v nově připraveném Operačním programu Jan Amos Komenský pro základní umělecké školy a středika volého času.

Upozorňujeme, že platná výzva pro podávání projektů zatím nebyla vyhlášena. Níže uvedené údaje se proto od skutečnosti mohou lišit. Informačním zdrojem je prezentace z vystoupení zástupce MŠMT na poradě ředitelů škol a školských zařízení Libereckého kraje ve čtvrtek 24. března. Přesto se domníváme, že i tyto údaje pro vás při plánování účasti v šablonových projektech mohou být užitečné.

Základní informace:

Termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: květen 2022

Termín ukončení příjmu žádostí: březen 2023

Doba realizace projektu: 24 - 36 měsíců

Přehled šablon:

Základní umělecké školy

Nepersonální šablony

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP

  • Nově i neakreditované kurzy
  • Aktualizovaná témata, např. supervize/mentoring/koučink, wellbeing, pregramotnosti, logopedie, práce s ŠVP, pedagogická diagnostika, práce s heterogenním kolektivem, výuka ČJ jako druhého jazyka, specializační studia

Vzájmená spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce 

Projektový den ve výuce, projektový den mimo školu

Využití ICT ve vzdělávání 

Tandemová výuka varianta PP - PP nebo PP - odborník

Komunitně osvětová setkání

Střediska volného času

Nepersonální šablony

Sdílení zkušeností pedagogů/nepedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických) včetně vedoucích PP

  • Nově i neakreditované kurzy
  • Aktualizovaná témata, např. supervize/mentoring/koučink, wellbeing 

Vzájmená spolupráce pedagogů/nepedagogických pracovníků a podpora nových metod ve výuce

Projektový den v SVČ, projektový den mimo SVČ

Využití ICT ve vzdělávání

Tandemová výuka varianta PP - PP nebo PP - odborník

Komunitně osvětová setkání

Klub v SVČ