Šablony pro SŠ a VOŠ II

Oprávnění žadatelé: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ, SVČ

Datum vyhlášení výzvy: září 2024

Zahájení příjmu žádostí: září 2024

Ukončení příjmu žádostí: listopad 2025

Podporované aktivity:

  • personální podpora;
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (vzdělávání a spolupráce);
  • inovovaná výuka a vzdělávání dětí a žáků (aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání aj.);
  • spolupráce s rodiči;
  • spolupráce škol a zaměstnavatelů;

  • podpora plynulých přechodů žáků mezi stupni vzdělávací soustavy a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Upozorňujeme, že jde o návrh a termíny jsou plánované. 


Situaci budeme průběžně sledovat, opět připravíme sady metodických materiálů pro realizaci šablonových projektů včetně odpovídající nabídky vzdělávání a dalších služeb.

Pokud chcete být průběžně informováni, zaregistrujte se do našeho informačního servisu, který veřejnosti poskytujeme zdarma.