Aktuální metodika pro ZŠ v Šablonách III

07.10.2021

Tak, jak základní školy ukončují aktivity v projektech Šablony II, postupně přecházejí na plnění aktivit v projektech Šablony III. Přinášíme proto očekávaný soubor metodických materiálů pro realizaci jednotlivých aktivit.

Důrazně upozorňujeme, že metodika, realizace a vykazování aktivit v Šablonách III je velice podobná předcházející výzvě, ale v detailech se liší. Některé aktivity se zásadně mění (například Sdílení zkušeností pedagogů již není šestnáctihodinové, ale trvá jen 8 hodin), některé aktivity jsou vykazovány na výrazně jiných formulářích (např. školní asistent, projektové dny, setkání s rodiči), formuláře všech dalších aktivit jsou označeny jinými čísly. Dosavadní znalosti a zkušenosti z Šablon II nelze proto bez studia těchto materiálů použít.

Metodiku k Šablonám III pro základní školy si můžete stáhnout na této stránce.

Metodika pro mateřské školy je na našich stránkách zveřejněna již delší dobu a najdete ji na této stránce.