Inovativní vzdělávání dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání

19.09.2023

Se zahájením školního roku začínáte v šablonových projektech realizovat aktivitu "inovativní vzdělávání". Na základě dosavadních zkušeností s administrací jsme zpracovali následující souhrn.

V úvodu přinášíme obecně známé údaje:

  • Aktivita je určena pro skupinu dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání. Ve skupině musí být přítomno minimálně jedno dítě ohrožené školním neúspěchem (tato povinnost se nevztahuje na ZUŠ)
  • Aktivita je splněna, pokud alespoň jeden "ohrožený" dosáhne 32 hodinovou podporu během školního roku (do limitu se započítávají i prázdniny, školní rok končí 31. srpna).
  • Pokud aktivitu splní najednou postupně více žáků, lze na financování využít násobný počet šablon.

Důležité informace:

Dbejte na to, aby aktivita vždy naplňovala jednu z forem inovativního vzdělávání. Nesmí nahrazovat běžnou výuku. Tento problém jsme jasné popsali ve dvou informacích:

Formy inovativního vzdělávání (ze dne 15. 11. 2022)

Jak na inovativní vzdělávání? (ze dne 2. 3. 2023)

Doporučujeme aktivitu zahájit tak, že pedagog, který bude touto aktivitou pověřen, zpracuje její stručnou anotaci, z které bude patrné, jako formu inovativního vzdělávání využije. Tato anotace není povinnou přílohou pro zprávy o realizaci, nicméně jejím zpracováním a interní archivací předejdete případným nepříjemnostem spojeným s neuznáním financování této aktivity z rozpočtu projektu.

Doporučení pro administraci:

Děti se do dané aktivity započítávají pouze jednou! Vykázaný počet žáků/dětí musí odpovídat průměrnému počtu dětí ve škole/školce. Dbejte proto, aby jména dětí/žáků byla uvedena v elektronickém formuláři na listu Seznam účastníků v abecedním pořadí a ve stejném formátu (Příjmení Jméno), aby bylo možné opakující se účastníky automaticky "vyfiltrovat".

Ministerstvo školství zatím přijímá vyplněné formuláře jak ve formátu .pdf tak i v Excelu.

Výstup aktivity:

Výstupem této aktivity je podpořený/é žák/dítě. To znamená, že pokud je v rámci této aktivity podpořeno 32 hodinami více žáků/dětí, může škola uplatnit příslušný počet šablon v rámci jednoho cyklu inovativního vzdělávání.

Viz. informace ze dne 18. 6. 2023.