Upřesňující informace k aktivitě Inovativní vzdělávání

18.06.2023

Na základě informací ze strany MŠMT upřesňujeme podmínky plnění aktivity Inovativní vzdělávání. Po studiu dokumentů k výzvě (především Přílohy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad) jsme předpokládali, že výstupem této aktivity je realizace 32 hodinového bloku inovativního vzdělávání se skupinou žáků, v které je přítomen alespoň jeden žák/dítě ohrožený/é školním neúspěchem.

Po dotazu vzneseném semináři upřesňujeme, že výstupem této aktivity je podpořený/é žák/dítě. To znamená, že pokud je v rámci této aktivity podpořeno 32 hodinami více žáků/dětí, může škola uplatnit příslušný počet šablon v rámci jednoho cyklu inovativního vzdělávání.

Je evidentní, že tato zásadní informace zcela mění strategii přístupu k řešení projektů. Našim klientům proto doporučujeme, aby nás včas kontaktovali.