Jak zpracovat projekt Šabolny II?

28.02.2018

Pro případné zájemce o podání projektů v rámci výzvy šablony II naše agentura připravila akreditovaný seminář "Příprava šablonových projektů" (akreditace MŠMT, č.j. 29202/2017-2-1030).

V rámci programu vás provedeme problematikou podávání žádostí o dotaci, zpracováním povinné dokumentace a informacemi k jednotlivým aktivitám (šablonám). Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je mj. zpracování vstupního dotazníku. Po zkušenostech, jak bylo na některých školách s tímto dokumentem nakládáno, vám navrhneme, jak optimálně s dotazníkem pracovat, jak jej využít pro práci v organizaci, popřípadě vám jej přímo na semináři pomůžeme zpracovat.

Kvalitu námi poskytovaných služeb si můžete ověřit na našich internetových stránkách, kde v sekci Šablony naleznete ke stažení řadu metodických materiálů pro základní a mateřské školy. Podobné sady připravíme také pro ZUŠ, DDM a SVČ a pro další školská zařízení, stejně tak vám nabídneme ucelenou nabídku akreditovaného vzdělávání pro plnění úkolů spojených s realizací šablonových projektů.

Pro případné dotazy předem nás můžete kdykoliv kontaktovat (info@agenturaamos.cz).