Prázdninový nášup kurzů

15.08.2023

Na svém vzdělání můžete pracovat ještě dřív, než naostro zahájíte školní rok. Vámi poptáváná školení jsou tu, tak si vyberte z pozdně prázdninové nabídky ten pravý kurz. A vezmeme to hezky chronoligicky...

23. 8. 2023, od 9.00 do 16.00 hod.

Manažerská psychologie pro ředitele škol II. - vyjednávání

Vyjednávání patří mezi časté pracovní úkoly řídícího pracovníka. Chcete bez stresu a komfortně vyjednávat na všech úrovních své manažerské role? S podřízenými, nadřízenými, s dodavateli materiálu a služeb pro školské zařízení? Pak navštivte náš kurz.

Bližší informace o kurzu 

24. 8. 2023, od 9.00 do 16.00 hod.

Mediace - forma řešení sporu 

Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba - mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Na tomto semináři se naučíte orientovat v legislativním rámci mediace, v možnostech aplikace mediace v praxi, v procesu mediace a mediačních technikách.

Bližší informace o kurzu 

28. 8. 2023, od 9.00 do 15.00 hod.

Aktivity na podporu wellbeingu ve škole pro pedagogy (mateřské školy)

Co je wellbeing a mindfulness a proč je důležité aktivity na jejich podporu zařazovat do svého osobního i pracovního života pedagoga? A jak to provést? To se dozvíte na našem kurzu.

Bližší informace o kurzu 

29. 8. 2023, od 9.00 do 15.00 hod.

Jak pracovat s dětmi s autismem

Pro pedagogy z mateřských škol jsme připravili prezenční seminář zaměřený na aspekty práce s dětmi s poruchou autistického spektra. 

Bližší informace o kurzu 

30. 8. 2023, od 8.00 do 14.00 hod.

Pedagogická diagnostika jako prostředek poznání dítěte

Naučíte se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat s různými typy a styly hodnocení, ujasníte si možnosti, jak nahlížet na vývojové škály a tvořit z nich prosebe konkretizované výstupy, které budete umět uplatnit v praxi. 

Bližší informace o kurzu