Pedagogická diagnostika jako prostředek poznání dítěte

07.08.2023

Naučíte se tvořit a pracovat s individuálně zaměřeným portfoliem předškolních dovedností, pracovat s různými typy a styly hodnocení, ujasníte si možnosti, jak nahlížet na vývojové škály a tvořit z nich prosebe konkretizované výstupy, které budete umět uplatnit v praxi. Naučíte se a upevníte si dovednosti, jak pracovat s výsledky evaluace dítěte, proč a čím je správně cílená diagnostika pedagogovi velmi nápomocná při jeho práci a v dalším rozvoji dětí. Tématem vás provede zkušená pedagožka Magda Marešová.

Zahajujeme ve středu 30. 8. 2023, v 8.00 hod., tentokrát na půdě Mateřská školy "Čtyřlístek", odloučené pracoviště, Markova 1334/10, Liberec 14

Název: Pedagogická diagnostika jako prostředek poznání dítěte, č. akr. MSMT-1054/2023-5-1

Časová dotace semináře: 8 hodin

Cena: 2 400,-Kč

Přihlašovací formulář