Nové šablony pro mateřské školy

V této sekci naleznete základní informace o šablonových projektech v nově připraveném Operačním programu Jan Amos Komenský pro mateřské školy.

Upozorňujeme, že platná výzva pro podávání projektů zatím nebyla vyhlášena. Níže uvedené údaje se proto od skutečnosti mohou lišit. Informačním zdrojem je prezentace z vystoupení zástupce MŠMT na poradě ředitelů škol a školských zařízení Libereckého kraje ve čtvrtek 24. března. Přesto se domníváme, že i tyto údaje pro vás při plánování účasti v šablonových projektech mohou být užitečné.

Základní informace:

Termín vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 1. květen 2022

Termín ukončení příjmu žádostí: 1. březen 2023

Doba realizace projektu: 24 - 36 měsíců

Přehled šablon:

Personální šablony

  • Školní asistent (+ činnost chůvy)
  • Sociální pedagog
  • Dvojjazyčný asistent pro děti s OMJ (snížení podmínky počtu 3 dětí s OMJ na 1)

Nepersonální šablony

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (pedagogických i nepedagogických)

  • Nově i neakreditované kurzy
  • Aktualizovaná témata, např. supervize/mentoring/koučink, wellbeing, pregramotnosti, logopedie, práce s ŠVP, pedagogická diagnostika, práce s heterogenním kolektivem, výuka ČJ jako druhého jazyka, specializační studia

Projektový den ve škole, projektový den mimo školu

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Podpora dětí s OMJ